תנאי שימוש באתר
עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון המפורטים להלן.
תוכן האתר ותקנון זה, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
אתר LUNA ORO במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות [לעיל ולהלן: “האתר”] של תכשיטים [לעיל ולהלן: “המוצרים”] , מנוהל על ידי חברת ל.א.- ח.פ. 516285061 מרחוב שוקן 27 [לעיל ולהלן: “ל.א.”/”החברה”]
החברה מפעילה מוקד שירות לקוחות במספר טלפון שמספרו 055-9805074 ובאמצעות כתובת האימייל כפי שמופיע בעמוד צור קשר באתר בימים א-ה בין השעות 09:30-17:30.
הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מל.א..
אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.
דומיין האתר, האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו, ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים וכיוצ’ של המותג LUNA ORO הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם ועל כל פרט אחר בעצם הפעלת האתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.
כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של החברה ו/או של צד ג’ שהוא שאישר את השימוש בהם לחברה או למי מטעמה.
כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה [לעיל ולהלן: “הלקוח”], מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
הלקוח מסכים בעצם ביצוע הפעולה באתר כי תהליך הרכישה באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד ל.א./או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של ל.א. על פי תקנון זה.
תקנון זה יכול וישונה מפעם לפעם, ללא התראה מראש, תוקף כל שינוי לתקנון יהא ממועד ביצוע השינוי. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי ל.א. בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.
החברה רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות יכובדו ע”י החברה בהתאם להוראות תקנון זה.
תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר כהגדרתו באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע”י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.
השירות שניתן במסגרת CO.IL  מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי ל.א. לפי שיקול דעתה הבלעדי [לעיל ולהלן: “אזור השירות”].
על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
בעצם הרישום לאתר מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות של ל.א. ו או LUNA ORO וכי פרטיו האישיים ישמרו במאגרי החברה ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון זה.
הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, תיאלץ החברה לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.
במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים (עד 7% נחשבת סטייה תקנית) בבחירת אבני חן מרכזיות תתכן סטייה של עד 10  אחוז בשל משקל סגולי.
למקרה של תיקון מידה במוצר. יש לבדוק עם נציגי שירות לקוחות אפשרות טכנית ולאחר שאושר. המשלוח ודמי טיפול הלוך / חזור באחריות הלקוח.
התמונות המפורסמות באתר לצורך המחשה בלבד .

זמן אספקה ותנאים נוספים בעת הקניה
3-10  ימי עסקים מאישור העסקה . אישור סופי של עסקה על ידי מפעל החנות עד 48 שעות מביצוע העסקה. (ימי שישי, שבת וערבי חג לא יחשבו כיום עסקים)
המוצרים נשלחים באריזת מתנה מהודרת + תעודת אחריות עם שליח עד הבית ( עד 3 ימי עסקים לא כולל יום המשלוח)
משלוחים דחופים לתיאום טלפונית.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
ההחזרה / החלפה תתבצע עד 14 יום מיום קבלתו באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש.
כל תכשיט שנעשה בהתאמה אישית (חריזה מחדש ,קיצור ,והזמנת מידה שלא על פי המפרט) במידה ובית העסק מאשר החזרה או החלפה הזיכוי יהיה פחות 100 שקל.
לא יינתן זיכוי או החזר כספי על דמי משלוח מיוחד. החזר כספי יינתן תוך שני ימי עסקים .
עסקה מעל סכום 3,000 ש”ח שנעשתה פרונטלית תינתן אפשרות להחלפה בלבד תמורת החזרת התכשיט באריזה המקורית בלבד עם תעודת אחריות וחשבונית בטווח של 14 יום מרגע קבלת התכשיט בתנאי שלא נעשה שימוש בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך בכתב, למוקד שירות הלקוחות באמצעות אי מייל כפי שמופיע באתר לונה אורו  בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. במידה והודעת הביטול נעשתה באמצעות אימייל, מוקד השירות יחזיר מכתב תשובה המאשר את קבלת הפניה במשרד המוקד.
מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
מוצרים אשר אינם בעיצוב אישי לפי הזמנת הלקוח, ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.
במידה והפריט הוחזר פגום או ניזוק או משומש לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי.
תכשיטים בעיצוב אישי או כל תכשיט שהוגדר כייצור מיוחד על פי דרישה – לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי בגינו.
מובהר כי תוצאות ביטול עסקה כאמור, הן כקבוע בסעיף 14ה’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
החברה רשאית לבטל ההזמנה כולה או חלקה:
אם נפלה, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו.
במידה והוזמן מוצר או פריט אשר אזל מן המלאי.
כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
כאשר ללקוח קיים ועומד חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע.
אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש.
הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר ללקוח וכל חיוב שחויב בו הלקוח יבוטל.
על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך בכתב, למוקד שירות הלקוחות באמצעות אי מייל כפי שמופיע באתר לונה אורו או בדואר רשום לכתובת החברה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. במידה והודעת הביטול נעשתה באמצעות אימייל, מוקד השירות יחזיר מכתב תשובה המאשר את קבלת הפניה במשרד המוקד.

מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

מוצרים אשר אינם בעיצוב אישי לפי הזמנת הלקוח, ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

במידה והפריט הוחזר פגום או ניזוק או משומש לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי.

תכשיטים בעיצוב אישי או כל תכשיט שהוגדר כייצור מיוחד על פי דרישה – לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי בגינו.

מובהר כי תוצאות ביטול עסקה כאמור, הן כקבוע בסעיף 14ה’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

החברה רשאית לבטל ההזמנה כולה או חלקה

אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט מחירו. למעט סטיית תקן יצרן – עד 7% ממפרט המוצר אינה נחשבת טעות ובטח לבטח לא הטעיה.

במידה והוזמן מוצר או פריט אשר אזל מן המלאי.

כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.

כאשר ללקוח קיים ועומד חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע.

אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש.

הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר ללקוח וכל חיוב שחויב בו הלקוח יבוטל.

אחריות על התכשיטים

האחריות לתכשיטים חלה בעבור ליקויי ייצור בלבד ותקפה בתנאים הבאים-

1. התכשיט הוחזק ברמה סבירה והגיונית.

2. לא נעשה מגע בין התכשיט וחומצות או חומרי ניקוי.

3. לא בוצעו בתכשיט תיקונים/ עבודות צורפות על ידי הרוכש ו/או מטעמו.

4. האחריות אינה תקפה על שבר, קרע, או פגיעה בתכשיט, בשל שימוש שאינו סביר, או אי עמידה בתנאי השימוש המומלצים באתר.

5. האחריות אינה תקפה על אובדן או גניבה.

6.החברה אינה אחראית על אובדן / נזק היהלום המרכזי (מומלץ לעשות ביטוח).